+420 257 213 950
  info@itcredit.cz

Často kladené dotazy

Jelikož se zpravidla opakují dotazy dlužníků k vymáhání pohledávky. Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější z nich. Zdrojem pro tuto stránky jsou dotazy zasílané prostřednictvím poradny pro dlužníky nebo e-mailem. Tyto dotazy zde uveřejňujeme zobecněné a neobsahují žádné osobní údaje.

Zabýváme se odkupem nesplácených pohledávek od bankovních institucí. Právo odprodat pohledávku si tak zřejmě vymínil váš věřitel ve vámi uzavřené smlouvě.
Vždy jsme připraveni obhájit plnou právoplatnost nároku na vymáhání pohledávky. Pokud jste od nás obdrželi výzvu k úhradě, zakládá se vždy na reálném nároku podloženým platnými dokumenty.
Popis přesného postupu máte vysvětlen ve výzvě. Neváhejte nás napřímo kontaktovat na telefonním čísle: +420 257 213 950.